DONEM LA BENVINGUDA AL CURS 2014-2015!!

OFERTA D’EXTRAESCOLAR D’ANGLÈS

    

EDUCACIÓ INFANTIL (P3-P4-P5)

 
Curs Didi I Yellow
Dimarts  16.30h-17.15h
Destinataris:  alumnat nou de  P3 – P4 –P5
Preu: 25€ mensualitat més 25€ de material a l’inici de curs

Curs Didi II Green
Dimarts 16.30h-17.15h
Destinataris:  alumnat de P3 – P4 –P5 que ja hagin cursat Didi I
Preu: 25€ mensualitat més 25€ de material a l’inici de curs

Curs Polly the Collie
Dimarts  16.30h-17.15h
Destinataris:  alumnat de  P3 – P4 –P5 que ja hagin cursat  Didi I i Didi II
Preu: 25€ mensualitat més 25€ de material a l’inici de curs

  

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

  
 
Curs Jump with Joey

Dijous  16.30h-17.30h
Destinataris: alumnat  de primer i segon curs de primària
Preu : 50,40€ mensualitat  més 75€ de material a l’inici de curs


Curs Paul Ward’s World
Dilluns  16.30h-18.00h
Destinataris: alumnat de tercer, quart i cinquè de primària
Preu: 65€ mensualitat més 90€ material a l’inici de curs
(*) si algun nen o nena de sisè estigués interessat, si us plau, contacteu amb l’AMPA

 

PER A TOTS ELS NIVELLS:

·        Les classes es realitzaran d’octubre a maig

·        Les sessions que es perdin per festius seran recuperades d’acord amb  les preferències de la majoria de les famílies de cada grup

·        ELS FULLS D’INSCRIPCIÓ ESTAN DISPONIBLES AL LOCAL DE L’AMPA