Eleccions a la Junta Directiva de l’AMPA

Benvolgudes famílies,

us informem de les properes eleccions als següents càrrecs de la Junta Directiva:
• President/a
• Vicepresident/a
• Tresorer/a
• Secretari/ària

La resta de càrrecs de la Junta Directiva (vocals) continuen a la Junta Directiva.

Els pares i mares interessats a presentar la seva candidatura per a aquests membres de la Junta Directiva ho poden fer omplint la butlleta que trobaran en aquest enllaç i que hauran de presentar a la seu social de l’AMPA abans del dia 5 d’octubre.

La Junta Directiva ha de comptar amb President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i vocals. Les persones interessades a presentar candidatura hauran d’especificar el càrrec que opten per a ocupar en la futura Junta.

Els membres de la Junta Directiva escollits en aquestes eleccions tindran un mandat de quatre anys.

El calendari electoral és el següent:

• 1 al 5 octubre del 2018: presentació de les candidatures
• 8 d’ octubre del 2018: proclamació de les candidatures
• 15 d’ octubre del 2018: reunió informativa a les famílies
• 19 d’ octubre del 2018 Assemblea extraordinària la votació dels càrrecs

El dia 19 d’octubre del 2018 es disposarà de dos torns per tal de poder votar:
• de 09:00h – 10:00h
• de 16:30- 18:00h

Així mateix, s’ha creat una comissió electoral que vetllarà pel bon funcionament de les eleccions.

A continuació us fem una petita descripció dels les funcions dels diferents càrrecs:

Funcions de la Junta de l’AMPA:
a) Vetllar pel compliment de la missió de l’entitat.
b) Vetllar pel compliment dels fins definits als estatuts.
c) Iniciar, coordinar i donar suport a les activitats que es proposin, sempre que s’ajustin als objectius de l’associació.
d) Dur a terme les decisions de l’assemblea.
e) Organitzar les activitats.
f) Administrar financerament l’organització i dirigir la feina administrativa que generi l’associació.
g) Realitzar una memòria d’activitats.
h) Representar l’associació davant l’opinió pública.
i) Motivar i incentivar tots els pares i mares del seu centre perquè s’impliquin en l’educació dels seus fills i filles i participin en les activitats del centre i de l’associació encaminades a la millora de la qualitat educativa.

Funcions de la Presidència (president/a i vicepresident/a):
a) Representa legalment l’associació.
b) Presideix o dirigeix les reunions, els debats i assemblees.
c) Autoritza les actes, documents i certificacions de l’associació.
d) Anima, coordina i està atent al funcionament de les vocalies, comissions i serveis.
e) Ordena els pagaments dels deutes.
f) Estableix la convocatòria de les reunions assemblees i de junta.
g) Compleix i fa complir els acords presos en assemblea i junta.
h) Avalua conjuntament amb els membres de la junta el treball fet i el pendent.
i) Aquelles que li siguin encomanades per l’assemblea.

El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident/a.

Funcions de Secretaria:
a) Aixeca actes de les assemblees i reunions.
b) Custodia la documentació, llibres oficials, registres i fitxers de l’associació.
c) Rep i tramet les sol·licituds d’altes i baixes.
d) Expedeix certificacions.
e) Convoca les reunions preceptives dels membres de la junta i dels associats.
f) Redacta, amb el president, la memòria anual d’activitats.

Funcions de Tresoreria:
a) Custòdia i controla els recursos de l’associació.
b) És el/la responsable del llibre de caixa i el llibre d’inventari.
c) Elabora el pressupost i la liquidació de comptes.
d) Paga factures aprovades per Junta Directiva i revisades pel president, i recapta quotes.

Us animem a participar en aquestes eleccions, tant per a escollir representants com per a formar part de la Junta. L’AMPA som tots i totes!!

Comments

 1. Mireia

  Em sembla que us oblideu del més important…l’Ampa es la veu de tots els pares i mares de l’escola.
  No ho veig en les funcions que anomeneu

  1. Raquel

   Hola Mireia!
   Per descomptat que l’AMPA és la veu de totes les mares i pares. Aquesta no és per nosaltres una funció, al contrari, forma part del nostre ADN.
   Et convidem a la nostra propera Junta perquè vegis com funcionem i t’animem a participar.
   Moltes gràcies pel teu comentari!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *