L’AFA escola de les Aigües

Què és l’AFA?

L’AFA és l’associació de famílies d’alumnes de l’escola de les aigües de Barcelona . En formen part totes les famílies que paguen la quota anual, inclosa dins la socialització de llibres.

L’AFA té els objectius de:

 • Dinamitzar i promoure la intervenció de les famílies en el centre educatiu.
 • Cooperar en les activitats educatives.
 • Administrar i gestionar els recursos.

L’educació dels nostres fills és responsabilitat de tots. A través de l’AFA, els pares i mares contribueixen de manera personal i econòmica (amb les quotes) per tal d’aconseguir els mitjans necessaris que permetin a l’escola funcionar de manera òptima.

L’AFA està oberta a tothom, així que us animem a participar-hi, ja que és la manera de conèixer de prop tot el que es fa a l’escola. Cadascú hi participa en la mesura que pot,  i qualsevol petita col·laboració sempre serà benvinguda.

Què fa l’AFA?

 • Col·labora amb l’equip docent en el bon funcionament de l’escola.
 • Gestiona el servei d’acollida matinal i el de permanència a la tarda.
 • Organitza i fa el seguiment de les activitats extraescolars.
 • Organitza les festes de benvinguda a les famílies de P3, de Nadal, Carnestoltes i Fi de curs.
 • Organitza xerrades adreçades a pares i mares.
 • Valora i gestiona, junt amb l’escola, la necessitat de millores en les instal·lacions i de compra de material nou (s’han arreglat les porteries de futbol, comprat taulells i cistelles de bàsquet, ordinadors, llibres, mobiliari, joguines…)
 • Tramita les sol·licituds de subvencions a l’Ajuntament i al Consorci d’Educació per a les activitats extraescolars, servei d’acollida matinal, i casals de juny i setembre.
 • Forma part del Consell Escolar del centre
 • Atén i canalitza les inquietuds o iniciatives dels pares i mares relacionades amb l’escola.
 • Encarrega i lliura de manera gratuïta les agendes escolars de 3r a 6è per a cada alumne soci.
 • Encarrega i lliura de manera gratuïta les orles de fi de curs als alumnes de 6è.

Com funciona l’AFA?

La participació a l’AFA és totalment voluntària, i es pot fer d’alguna d’aquestes maneres:

 • Formar part de la Junta
 • Formar part d’alguna comissió
 • Ser membre en representació de l’AFA al Consell Escolar o a d’altres entitats
 • Col·laborar puntualment en esdeveniments concrets
 • Assistir a les assemblees anuals

LA JUNTA

Es reuneix un cop al mes per tal d’organitzar el funcionament de les diferents comissions. Per assistir-hi no cal ser membre de la Junta i és una bona manera d’estar més en contacte amb tot el que es fa a l’escola.

Membres de la Junta de l’AFA del curs 2018/2019:

 • Presidenta: Montse Sans
 • Vicepresidenta: Marta Artiza
 • Tresorera: Blanca de Cabo
 • Secretaria: Ana García
 • Vocals: Lucilla Balestrero, Isabel Martín, Christina Pereira, Ana Sanz, Enrique Lupión, Ángeles Leiva, Neus Burriel, Raquel Alamán, Olga Bastida, Ervigio de la Yglesia , Marta Viturí, Yolanda Mejia

LES COMISSIONS

L’AFA està organitzada en diferents comissions que permeten als pares i mares col·laborar i participar més activament en l’educació. Cadascú té unes aficions, coneixements i habilitats diferents que poden de ben segur contribuiran a enriquir-les i dinamitzar-les.

Comissió d’Extraescolars i Casals

Coordina les activitats extraescolars que es fan a l’escola, amb la següent estructura:

 • Extraescolars que organitza l’escola, les gestiona l’empresa IPP LLEURE. Coordinació de les assegurances: Enrique Lupión.
 • Extraescolars que organitza directament l’AFA:
  Anglès amb l’escola HELEN DORON. Coordinació: Isabel Martín.
  Piscina al HOLMES PLACE EUROPOLIS. Coordinació: Marta Artiza.
  Batucada amb LA GALETA PERCUSSIÓ. Coordinació: Christina Pereira

Supervisa el casal d’estiu, que gestiona IPP LLEURE.

També gestiona tota la venda de llibres: cerca de proveïdors, seguiment,… i la compra de material per a les activitats esportives i les aules d’acollida.

Membres de la comissió: Marta Artiza, Ervigio de la Yglesia, Isabel Martín, Quique Lupion i Christina Pereira

Comissió de Festes i Relació amb la Comunitat

S’encarrega d’organitzar les activitats lúdiques:  berenar de benvinguda per a les noves famílies de P3, visita dels Patges dels Reis Mags,  xocolatada de Carnestoltes, Sopars de Germanor i diversitat, mercadillos,…

També inclou les activitats organitzades per Temps de Barri (Jornada esportiva, la Festa de la bicicleta…).

Membres de la comissió: Anna González, Ángeles Leiva, Lis Blanco i Elena.

Comissió Escola de mares i pares

Organitza xerrades durant tot el curs que són d’interès per a les famílies. Entre els temes tractats hi podem trobar com ajudar els nostres fills en els estudis, llegir a casa i educació emocional i sexual.

Membres de la comissió: Marta Viturí, Olga Bastida i Raquel Alamán.
Contacte: escolamarespares.ampajovellanos@gmail.com

Comissió de Subvencions

Gestiona totes les subvencions que les associacions de famílies d’alumnes poden sol·licitar a l’Administració pública.

Membres de la comissió: Montse Sans, Marta Viturí, Quique Lupion, Ana García i Blanca de Cabo

Comissió de Comunicació i Xarxes Socials 

Ha creat la pàgina web de l’AFA i s’encarrega de donar-li contingut, a més de difondre les activitats que es fan a través de les xarxes socials.

També té com a objectiu principal fomentar la participació de les famílies.

L’AFA difon trimestralment el butlletí “Lletra lligada”, amb informació rellevant per les famílies de l’escola.

Membres de la comissió:  Raquel Alamán, Laia Manchón i Anna Guilera.
Contacte: comunicacio.afaaigues@gmail.com

Comissió de Socialització de Llibres

S’encarrega d’elaborar, conjuntament amb la Direcció del centre, el projecte de socialització de llibres, què funciona des del curs 2012-2013.

Membres de la comissió: Anna Alonso,  Montse Sans, Ángeles Leiva i Christina Pereira.

Comissió de Delegats

Té com a funció servir d’enllaç entre els diferents pares i mares delegats de classe i l’AFA, principalment per a transmetre la informació rellevant a totes les famílies de l’escola.

Membres de la comissió: Montse Sans i Ana García

Comissió de Menjador

S’encarrega de conèixer i fer el seguiment del servei de menjador de l’Escola i de les activitats que es fan durant aquella estona fins que es reprenen les classes.

Membres de la comissió:  Ángeles Leiva i Isabel Martín.

Comissió d’Hort

Ajuda a l’escola amb el manteniment de l’hort i del jardí vertical.

Membres de la comissió:  Montse Sans.