L’AMPA

Què és l’AMPA

L’AMPA és l’associació de mares i pares d’alumnes de l’escola i en formen part totes les famílies que paguen la quota anual, inclosa dins la socialització de llibres.

L’objectiu de l’AMPA és dinamitzar i promoure la intervenció de les famílies en el centre educatiu, cooperar en les activitats educatives i administrar i gestionar els recursos.

L’educació dels nostres fills és responsabilitat de tots. A través de l’AMPA, els pares i mares contribueixen de manera personal i econòmica (amb les quotes) per tal d’aconseguir els mitjans necessaris que permetin a l’escola funcionar de manera òptima.

L’AMPA està oberta a tothom, així que us animem a participar-hi, ja que és la manera de conèixer de prop tot el que es fa a l’escola. Cadascú hi participa en la mesura que pot,  i qualsevol petita col·laboració sempre serà benvinguda.

Què fa l’AMPA

 • Col·labora amb l’equip docent en el bon funcionament de l’escola.
 • Gestiona el servei d’acollida matinal i el de permanència a la tarda.
 • Organitza i fa el seguiment de les activitats extraescolars.
 • Organitza les festes de benvinguda a les famílies de P3, de Nadal, Carnestoltes i Fi de curs.
 • Organitza xerrades adreçades a pares i mares.
 • Valora i gestiona, junt amb l’escola, la necessitat de millores en les instal·lacions i de compra de material nou (s’han arreglat les porteries de futbol, comprat taulells i cistelles de bàsquet, ordinadors, llibres, mobiliari, joguines…)
 • Tramita les sol·licituds de subvencions a l’Ajuntament i al Consorci d’Educació per a les activitats extraescolars, servei d’acollida matinal, i casals de juny i setembre.
 • Forma part del Consell Escolar del centre
 • Atén i canalitza les inquietuds o iniciatives dels pares i mares relacionades amb l’escola.
 • Encarrega i lliura de manera gratuïta les agendes escolars de 3r a 6è per a cada alumne soci.
 • Encarrega i lliura de manera gratuïta les orles de fi de curs als alumnes de 6è.

Com funciona l’AMPA

La participació a l’AMPA és totalment voluntària, i es pot fer d’alguna d’aquestes maneres:

 • Formar part de la Junta
 • Formar part d’alguna comissió
 • Ser membre en representació de l’AMPA al Consell Escolar o a d’altres entitats
 • Col·laborar puntualment en esdeveniments concrets
 • Assistir a les assemblees anuals

LA JUNTA

Es reuneix un cop al mes per tal d’organitzar el funcionament de les diferents comissions.

Per assistir-hi no cal ser membre de la Junta, i es una bona manera d’estar més en contacte amb tot el que es fa a l’escola.

Membres de la Junta de l’AMPA

 • Presidenta: Isabel Martín
 • Vicepresidenta: Laura Fernández
 • Tresorera: Irene Riulas
 • Secretaria: Marta Vituri
 • Vocals: Agnès Aubertot, Mireia Garmendia, Anna M. González, Montse Sans, Ana García, Cristina Pereira, Lucila Balestrero, Marta Vituri, Elena Trillo, Elena Álvarez, Ana Sanz, Ángela Moruso.

LES COMISSIONS

L’AMPA està organitzada en diferents comissions que permeten als pares i mares col·laborar i participar més activament en l’educació. Cadascú té unes aficions, coneixements i habilitats diferents que poden de ben segur contribuiran a enriquir-les i dinamitzar-les.

Comissió d’Extraescolars, Casals, Colònies

Coordina les activitats extraescolars que es fan a l’escola, amb la següent estructura:

Extraescolars que organitza l’escola, les gestiona l’empresa IPP LLEURE, coordina les assegurances Laura Fernández

Extraescolars que organitza directament l’AMPA: anglés amb l’escola HELEN DORON, piscina al Esportiu EUROPA i música amb l’escola PASSATGE MUSICAL. Isabel Martín
s’encarrega d’anglès, Marta Artizà de piscina i Christina Pereira de
música.

Organitza i coordina les Colònies de 2n i 4rt

Supervisa el casal d’estiu, que gestiona IPP LLEURE

També gestiona tota la venda de llibres: cerca de proveïdors, seguiment, etc. i la compra de material per a les activitats esportives i les aules d’acollida.

Membres de la comissió: Laura Fernández, Ana Sanz, Marta Vituri, Marta Artiza, Christina Pereira,  Anna González i Isabel Martín.

Comissió de Festes i Relació amb la Comunitat

És la comissió encarregada d’organitzar les activitats lúdiques:  berenar de benvinguda per a les noves famílies de P3, visita dels Patges dels Reis Mags,  xocolatada de Carnestoltes, Sopars de Germanor i diversitat, Mercadillos

També inclou les activitats organitzades per Temps de Barri (Jornada esportiva, la Festa de la bicicleta…).

Membres de la comissió: Anna Alonso, Anna Gonzàlez, Arnau Solaní, Elena Trillo i Ángeles Leiva.

Comissió Escola de mares i pares

L’Escola de pares i mares organitza xerrades durant tot el curs que són d’interès per a les famílies. Entre els temes tractats hi podem trobar com ajudar els nostres fills en els estudis, llegir a casa i educació emocional i sexual

Membres de la comissió: Marta Vituri, Olga Bastida i Raquel Alamán.
Contacte: escolamarespares.ampajovellanos@gmail.com

Comissió de Subvencions

Des d’aquesta comissió es gestionen totes les subvencions que les associacions de mares i pares d’alumnes poden sol·licitar a l’Administració pública.

Membres de la comissió: Irene Riulas, Neus Royo.

Comissió de Comunicació i Xarxes Socials 

Aquesta comissió ha creat la pàgina web de l’AMPA i s’encarrega de donar-li contingut, a més de difondre les activitats que es fan a través de les xarxes socials.

També té com a objectiu principal fomentar la participació de les famílies.

L’AMPA difon trimestralment el butlletí “Lletra lligada”, amb informació rellevant per les famílies de l’escola.
Membres de la comissió:  Maria Prieto i Raquel Alamán.
Contacte: comunicacio.ampajovellanos@gmail.com

Comissió de Socialització de Llibres

És l’encarregada d’elaborar, junt amb la Direcció del centre, el projecte de socialització de llibres, què funciona des del curs 2012-2013.

Membres de la comissió: Anna Alonso, Alejandra Mascioli, Montse Sans, Lucilla Balestrero i Marta Artiza.

Comissió de Delegats

Té com a funció servir d’enllaç entre els diferents pares i mares delegats i l’AMPA, principalment per a transmetre la informació rellevant a totes les famílies de l’escola

Membres de la comissió: Montse Sans i Ana García

Comissió de Menjador

S’encarrega de conèixer i fer el seguiment del servei de menjador de l’Escola i de les activitats que es fan durant aquella estona fins que es reprenen les classes.

Membres de la comissió: Anna González, Elena Trillo i Ángeles Leiva..