Socialització i quota

Socialització curs 2017/2018

A partir del curs 2017/2018, en el pagament de la socialització de llibres estarà inclosa la quota de l’AMPA. Les dades per fer l’ingrés són les següents:

  • Entitat: Caixa d’Enginyers
  • IBAN: ES97 3025 0018 9114 0001 3655
  • En el concepte haureu d’indicar el CURS i el NOM i COGNOMS de l’alumne.
  • L’import del pagament és diferent depenent del curs, consulteu els següents apartats per veure’n els detalls.

P3

Seguint les línies d’acció del nostre projecte educatiu, el programa de socialització de llibres de text comença des de P3 d’Educació Infantil.

Paral·lelament us recordem que la quota de l’AMPA us serveix també per poder inscriure els vostres fill/filla a les activitats extra escolars organitzades per l’AMPA.

La quota a pagar pels alumnes de P3 serà de 25 € per nen/a.

Resta de cursos

Els alumnes no trobaran els llibres a sobre de la seva taula en entrar a classe el primer dia, sino que la seva adquisició la faran directament les famílies a la sala d’audiovisuals de l’escola.

Els dies 8 i 12 de setembre es farà entrega del lot de llibres presentant el comprovant del pagament del banc.

L’horari de l’entrega dels llibres serà:

  • 8 de setembre:  de 9 a 11h i de 16 a 20h
  • 12 de setembre: de 8 a 11h i de 15 a 18h

Pot recollir els llibres qualsevol persona (familiar, amic, etc.) sempre que porti el comprovant de pagament. Les famílies que no vinguin a recollir els llibres en aquestes dates, hauran de comprar-los pel seu compte.

P4 i P5

La quota a pagar pels alumnes de P4 i P5 serà de 55 € per nen/a.

Educació primària

La quota a pagar pels alumnes d’Educació Primària serà de 90 € per nen/a.

Contacte

Per qualsevol dubte podeu adreçar-vos als membres de la comissió mixta de socialització formada per l’equip directiu i quatre membres de l’AMPA mitjançant el correu electrònic:

  • info@ampajovellanos.org
  • socialitzaciojovellanos@gmail.com